top of page

Диагностика на кожата-първо посещение

Определяне състоянието на кожата чрез индивидуална диагностика.

  • 30 min
  • улица „Развигор“

Service Description

Как протича диагностиката на кожата? Експерт козметолог обстойно преглежда Вашата кожа, определя нуждите и според спецификите и изготвя индивидуална програма за превенция и лечение (ако е необходимо такова). Консултира Ви относно подходящи продукти конкретно за Вашия тип кожа, какви съставки трябва да съдържат, какви видове продукти е необходимо да прилагате и по какъв начин, каква трябва да бъде ежедневната грижа за кожата. Изготвя цялостен план за грижа за подобряване състоянието на кожата. Диагностиката както и изготвянето на програмата са БЕЗПЛАТНИ при първо посещение.


Contact Details

  • LYLYT beauty studio, улица „Развигор“, София, България

    +359988359295

    lylyt86@gmail.com


bottom of page